หน้าแรก

การเข้าใช้งาน Google Classroom

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เปิดสอนเฉพาะนักเรียน เก่า ขึ้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ในปีการศึกษา 2563 นี้เท่านั้น สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 จะดำเนินการได้หลังวันมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ แล้ว ตั้งแต่ 16 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

ครูและนักเรียน ที่มี username และ password @bn.ac.th อยู่ก่อนแล้ว แต่ ลืม username หรือ password ติดต่อขอใหม่ได้ที่ครูจรูญ LINE ID : magamura หรือที่ facebook messenger หรือ ระบบแจ้ง reset รหัสผ่าน และตรวจสอบผลได้ที่ หน้าแจ้งผล reset รหัสผ่าน