หน้าแรก

ภาคเรียนที่ 2/2566

ให้นักเรียนติดตามข่าวสารจากครูผู้สอนแต่ละรายวิชา

เพื่อรับทราบช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

4 ธันวาคม 2566 นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ 1 วัน
ตามประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

การเข้าใช้งาน Google Classroom

นักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถใช้งานระบบได้ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ครูและนักเรียน ที่มี username และ password @bn.ac.th อยู่ก่อนแล้ว แต่ ลืม username หรือ password ติดต่อขอใหม่ได้ที่ครูจรูญ LINE ID : magamura หรือที่ facebook messenger หรือ ระบบแจ้ง reset รหัสผ่าน และตรวจสอบผลได้ที่ หน้าแจ้งผล reset รหัสผ่าน

Message us